Main Menu

augusti, 2018

 

De Globala Målen

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens ledande statschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Med andra ord ska vår värld ledas fram till 2030 för en rättvis framtid gällande världens folk. Ytterst handlar det om utrota fattigdom och hunger och på samma gång kunna främja freden och skydda våra gemensamma globala resurser. Vår FN-förening i Örnsköldsviks kommun har allt sedan slutet av 1980-talet bedrivit minde biståndsinsatser i Zimbabwe och haft som främsta mål att just bekämpa fattigdomen genom att hjälpa till i fattigaste områdenaRead More