Öppna Dialog

Oberoende online -Tidning

De Globala Målen

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens ledande statschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Med andra ord ska vår värld ledas fram till 2030 för en rättvis framtid gällande världens folk. Ytterst handlar det om utrota fattigdom och hunger och på samma gång kunna främja freden och skydda våra gemensamma globala resurser. Vår FN-förening i Örnsköldsviks kommun har allt sedan slutet av 1980-talet bedrivit minde biståndsinsatser i Zimbabwe och haft som främsta mål att just bekämpa fattigdomen genom att hjälpa till i fattigaste områdena i landet Att helt enkelt hjälpa de fattiga att kunna hjälpa sig själva.

När hungern står för dörren ligger frågor som demokrati och rättvisa faktiskt långt borta. Det har gällt att hjälpa byinvånarna att utveckla sin kunskap och kapacitet på ett ändamålsenligt sätt för att på sikt kunna förbättra sina livsvillkor för sig själva och sina familjer. Vi har på samma gång vänt oss till kommunens egna grundskolor med olika insamlingsaktiviterer riktade till våra s.k. ”systerskolor” i de berörda byarna i Zimbabwe.

Det har framför allt gällt högstadieskolorna under senare år, aktiviteter som ännu pågår och har kontinuerligt pågått sedan 1994. Vi har gått genom skolornas olika Elevråd och naturligtvis har elever, lärare, föräldrar och inte minst rektorer aktiverat sig för goda insamlingsresultat. Olika studieresor till berörda projekt har även anordnats med jämna mellanrum, den senaste ägde rum 2014. Vi har även mottagit besökare från Zimbabwe under flera år sedan starten. Det gäller att kunna sprida information om projekten i vidare kretsar både här och där.

Agenda 2030 lyfter ju på ett tydligt sätt fram hur viktigt det är med utbildning för en global hållbar utveckling, skolornas engagemang är på så sätt oerhört viktigt. Naturligtvis spelar då lärarna inom skolväsendet en betydelsfull roll, de utgör själva ”motorn” i insatserna. Samtidigt som många aktörer djupt involverat sig i arbetet för en hållbar värld vet vi också att det finns ett antal svenska kommuner som inte satsat tillräckligt på undervisningen kring hållbar utveckling och de Globala Målen ute i skolorna.

Detta trots att just undervisning om hållbar utveckling varit obligatoriskt allt sedan 1994. Det gäller även att satsa på lärarnas kompetensutveckling, satsningarna här måste onekligen förstärkas på olika sätt. Passivitet är också en handling! Avslutningsvis för min del så låt mig få citera Hans Rosling i hans memoarbok: – Hur jag lärde mig förstå världen. Han säger helt enkelt: ”Framåt i natten!” När det verkade hopplöst kunde han också säga med ett leende: ”Det är aldrig för sent att ge upp, så det kan vi lika gärna göra nån annan gång.” Engagemanget för en bättre värld måste fortsätta! Framåt! För Örnsköldsviks FN-förening i Harare, Zimbabwe Stellan Bäcklund, ordf.

Facebook Comments Box