Öppna Dialog

Oberoende online -Tidning

Coronaviruset har nu klassats som en samhällsfarlig sjukdom av den svenska regeringen.

Beslutet fattades under ett extrainsatt sammanträde på lördagen efter en begäran från Folkhälsomyndigheten.

Några svar från hälsoministeren på frågor om Corona-viruset

Karin Wisell på Folkhälsomyndigheten berättar om hur myndigheten ser på risken för smittspridning. Uppgifter om ett uppmärksammat fall i Tyskland, där smittspridning misstänktes ha skett redan under inkubationstiden, är felaktiga, förklarar Wisell, med hänvisning till Tysklands egen folkhälsomyndighet.
– Den bedömningen vi gör baserar vi dels på publikationer som beskriver smittsamheten kring sars, som var en liknande infektion som gav upphov till en epidemi 2003, säger Karin Wisell och fortsätter:
– Vi baserar den även på fakta att det finns ett hundratal exportfall som har dykt upp i olika delar av världen och vi har inte fått någon information om att någon av de här fallen skulle ha smittat under resan hem eller under sin inkubationstid.

Facebook Comments Box